Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Komunikacyjne

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) To obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Podstawę prawną    znajdą państwo w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. 

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domu, jak i ubezpieczenie mieszkania, a także ubezpieczenie garażu, budynku gospodarczego oraz domu w budowie, należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W ramach polisy ubezpieczeniowej Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia Na Życie

Główna funkcją ubezpieczeń na życie jest zabezpieczenie finansowe rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy, ale posiadają one również szereg innych funkcji. Polisa na życie to ubezpieczenie, które jest związane z całym życiem.

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Na Życie

Ubezpieczenia Rolne

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Rolne

Ubezpieczenia Finansowe

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia Dla Firm

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek…

Czytaj więcej: Ubezpieczenia Dla Firm

Ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie akceptujesz plików cookies to zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, do czego wykorzystywane są te pliki zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies