Ubezpieczenia Na Życie

Główna funkcją ubezpieczeń na życie jest zabezpieczenie finansowe rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy, ale posiadają one również szereg innych funkcji. Polisa na życie to ubezpieczenie, które jest związane z całym życiem.


Bezpieczeństwo rodziny

 

W przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny jego najbliższa rodzina otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe, takie świadczenie z polisy może pomóc przetrwać ciężki okres po stracie bliskiej osoby, daje czas na poukładanie spraw i znalezienie nowych źródeł dochodu.


Ochrona na wypadek niezdolności do pracy

 

Polisę na życie można rozszerzyć o ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. Różne towarzystwa oferują w tej kwestii różne zakresy i formę wypłaty świadczenia. Najczęściej spotykamy dwa rozwiązania. Wypłata określonej w umowie sumy ubezpieczenia w momencie wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do jakiejkolwiek pracy. Druga opcja dotyczy niezdolność do pracy w swoim zawodzie. W tym przypadku towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składki do końca okresu ubezpieczenia.


Zabezpieczenie spłaty kredytu/kredytów

 

Polisa na życie, może pomóc w spłacie zaciągniętych kredytów w przypadku śmierć bliskiej osoby. Takie rozwiązanie jest wymagane przez większość banków.


Ochrona na wypadek inwalidztwa i poważnego zachorowania

 

Podstawową funkcję polisy na życie, czyli finansowe zabezpieczenie najbliższych, można rozszerzyć za niewielką opłatą o dodatkowe ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i/lub poważnego zachorowania. Różne towarzystwa oferują w tej kwestii różne zakresy i formę wypłaty świadczenia.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie akceptujesz plików cookies to zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, do czego wykorzystywane są te pliki zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies