Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domu, jak i ubezpieczenie mieszkania, a także ubezpieczenie garażu, budynku gospodarczego oraz domu w budowie, należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W ramach polisy ubezpieczeniowej Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 

 • • domy jednorodzinne razem ze stałymi elementami,
 • • mieszkania,
 • • stałe elementy znajdujące się w mieszkaniu,
 • • stałe elementy znajdujące się w domu jednorodzinnym,
 • • mienie ruchome,
 • • budynki gospodarcze,
 • • obiekty małej architektury,
 • • stałe elementy ogrodzenia,
 • • zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych,
 • • dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 • • koszty poszukiwania przyczyny szkody.

 

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy i mienie ruchome znajdujące się:

 

 • • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach przynależnych znajdujących się w tym  samym budynku wielo mieszkaniowym, w którym jest ubezpieczone mieszkanie,
 • • w budynku gospodarczym lub garażu położonym na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny
 • • w garażu wskazanym w umowie ubezpieczenia

 


 

 

Zakres Ubezpieczenia

 

Dom jednorodzinny, stałe elementy, mienie ruchome, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, zewnętrzne elementy anten telewizyjnych i satelitarnych, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie objęte są ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

 

 • • pożar,
 • • uderzenie pioruna,
 • • wybuch,
 • • upadek statku powietrznego,
 • • zalanie,
 • • huragan,
 • • grad,
 • • spływ wód po zboczach,
 • • osunięcie się ziemi,
 • • zapadanie się ziemi,
 • • lawina,
 • • huk ponaddźwiękowy,
 • • trzęsienie ziemi
 • • przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna,
 • • napór śniegu,
 • • dym i sadza,
 • • upadek drzewa lub masztu,
 • • uderzenie pojazdu,
 • • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowym

 


 

 

Co to są stałe elementy ?

 

To elementy zamontowane lub wbudowane w domu jednorodzinnym, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, a w szczególności:

 

 • • meble wbudowane,
 • • sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego
 • • elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo - kartonowe),
 • • okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), parapety wewnętrzne
 • • wszelkie instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem
 • • elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów ścian, schodów i podłóg
 • • zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej

 


 

 

 Co to jest mienie ruchome ?

 

 Mienie ruchome to należące do Ubezpieczonego lub osób mu bliskich prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe:

 

 • • urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • • meble wszelkiego rodzaju
 • • sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i inny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne,
 • • wartości pieniężne,
 • • wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • • produkowana seryjnie broń wszelkiego rodzaju,
 • • części do samochodów, motocykli i motorowerów.

 


 

 

Co to jest OC w życiu prywatnym ?

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania/domu oraz wykonywaniem czynności życia codziennego. OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, kiedy np. nasz pies ugryzie sąsiada, nasze dziecko wybije mu szybę w oknie podczas gry w piłkę, a my zalejemy mu salon, z powodu wycieku wody z łóżka wodnego, albo bardziej standardowo z pralki. Jesteśmy objęci ochroną również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas pomoc domową, lub opiekunkę do dziecka.  

Ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie akceptujesz plików cookies to zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, do czego wykorzystywane są te pliki zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies