Ubezpieczenia Komunikacyjne

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) To obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Podstawę prawną    znajdą państwo w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. 

Umowa ubezpieczenia OC zwalnia państwa z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządzili państwo szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel. 

 

   Ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniosą państwo we własnym pojeździe. W takim przypadku muszą zawrzeć państwo Ubezpieczenie Auto-Casco na dany pojazd


 

Ubezpieczenie autocasco (AC)

 

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową jest pojazd wraz z wyposażeniem w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, sił przyrody kradzieży pojazdu lub jego części.


 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe nie tylko na terytorium RP ale i poza granicami Państwa. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej. 

 

Dlaczego warto kupić NNW?

 

 • • Ze względu na niską miesięczną składkę ubezpieczenia
 • • Szeroki zakres działania np. dla kierowcy, który z własnej winy spowodował wypadek
 • • Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC    sprawcy
 • • Sam wybierasz sumę ubezpieczenia

 

 

Ubezpieczenie assistance

 

Ubezpieczenie Assistance (ASS) to dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc dla kierowcy i pasażerów w trakcie podróży. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Proponowany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zakres Assistance najczęściej obejmuje:

 • • holowanie lub naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
 • • wymianę koła
 • • dostarczenie paliwa
 • • parking
 • • doładowanie akumulatora
 • • wymianę przepalonej żarówki
 • • otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
 • • pojazd zastępczy
 • • zorganizowanie i pokrycie kosztu noclegu lub kontynuacji podróży
 • • opiekę nad dziećmi
 • • opiekę nad zwierzętami
 • • zastępczego kierowcę
 • • transport przyczepy
 • • transport bagażu
 • • transport medyczny
 • • za granicą: telefonicznego tłumacza
 • • za granicą: przesyłkę części zamiennych
 • • informację serwisową (np. udzielenie informacji o warsztatach, o pomocy drogowej, o   możliwości wynajmu pojazdu zastępczego)
 • • informację turystyczną

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie akceptujesz plików cookies to zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, do czego wykorzystywane są te pliki zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies